دسته بندی: دین و جهاد

دین و جهاد

کانون دین و جهاد موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار می کند:

بیستمین دوره مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی معراج⚜:در بخش های:-آوایی -ادبی-هنری -کتبیکارگری (ویژه کارگران عزیز) -و خانواده قرآنی :با رشته‌هایی چون:-ترتیل -قرائت -حفظ-اذان-مداحی -تواشیح -سرود

ادامه مطلب »