درباره رویداد ملی کارآفرینی پته سیرجان

اولین رویداد ملی کارآفرینی پته به همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر سیرجان با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت صنایع دستی آن وزارتخانه، خانه خلاق کرمان وابسته به معاونت فناوری ریاست جمهوری و همچنین پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در سه بخش هنری، علمی و اقتصادی برگزار می شود.

اهداف رویداد ملی کار آفرینی پته سیرجان

هدف اصلی برگزاری رویداد از حاشیه به متن آوردن هنرپته دوزی در منطقه سیرجان است. تشویق جوانان و ایجاد گرایش در آنها به سمت هنرهای سنتی ، معرفی هنرهای سنتی ، جلب گردشگر و ایجاد گردش مالی قابل توجه ، کارآفرینی گسترده برای مردم منطقه چه آنان که مستقیما کارهنری انجام میدهند و چه آنها که غیر مستقیم در ارتباطند، معرفی سیرجان به عنوان قطب هنرهای سنتی کشور( نه به این معنا که در سیرجان انواع هنرهای سنتی کار میشود بلکه به این معنا که با برگزاری سالانه رویداد ملی پته ، سیرجان تبدیل به مکانی برای معرفی شاهکارهای صنایع دستی کشور گردد و مرکزیتی برای معرفی ، خرید و فروش آثار برتر حوزه پته در سطح کشور شود.

اخبار رویداد

راهنما و ثبت نام در بخش های رویداد

درباره پته

دبیرخانه رویداد:

آدرس دبیرخانه: سیرجان، خیابان ابوفاضل شمالی، موسسه معراج اندیشه

شماره تماس موسسه: 3730 034

شماره تماس دبیرخانه: 09306013413