مسئولیت اجتماعی
آخرین رویدادها

موسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل گهر

در سال ۱۳۹۱ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان تصمیم گرفت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در قبال منطقه محل استقرار و بهره برداری از معادن و توسعه طرحهای خود یعنی شهرستان سیرجان موسسه ای فرهنگی را ایجاد نماید که مطابق با اهداف و ماموریت خاص و تعریف شده فعالیت نماید.

آخرین اخبار معراج اندیشه

نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد