کانون دین و جهاد

دین و جهاد

کانون دین و جهاد موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار می کند:

⚜بیستمین دوره مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی معراج⚜ در بخش های:-آوایی-ادبی-هنری-کتبیکارگری (ویژه کارگران عزیز)-و خانواده قرآنی با رشته‌هایی چون:-ترتیل-قرائت-حفظ-اذان-مداحی-تواشیح-سرود-داستان نویسی-خوشنویسی-نقاشی کودک-عکاسی شروع ثبت نام:-مرحله اول

ادامه مطلب »
دین و جهاد

کانون دین و جهاد موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار می کند:

⚜بیستمین دوره مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی معراج⚜ در بخش های:-آوایی-ادبی-هنری-کتبیکارگری (ویژه کارگران عزیز)-و خانواده قرآنی با رشته‌هایی چون:-ترتیل-قرائت-حفظ-اذان-مداحی-تواشیح-سرود-داستان نویسی-خوشنویسی-نقاشی کودک-عکاسی شروع ثبت نام:-مرحله اول

ادامه مطلب »
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد