کانون خانواده و سبک زندگی

خانواده و سبک زندگی

مجموعه موشن های آموزشی نگران نباش و زندگی کن؛ کاری از کانون خانواده موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر

دزدهای آرامش زندگی را بشناسیم: کمال گرایی: -در کمال گرایی قضاوت می شویم تا از چیزی که میخواهیم، بهتر رفتار کنیم-کمال گرایی انرژی، انگیزه و

ادامه مطلب »
خانواده و سبک زندگی

موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار می کند: همایش خانوادگی “تعارض عشق و یادگیری” محور همایش:آشنایی با چالش های فرزندپروری در آموزش و یادگیری

ادامه مطلب »
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد