زندگی زیباست…ششمین جشنواره فرهنگی گل گهر منتظر حضور همه شما مردم نازنین هستیم…

زندگی زیباست #گل گهرسیرجان #گل گهر #معراج اندیشه گل گهر #جشنواره فرهنگی گل گهر_سیرجان