گرد هم آمدیم تا راویانی باشیم از حبیبِ مقاومت

تا شعر بخوانیم از شهیدِ مقاومت

و بسرائیم در حسرت نبود سرداری که دل ها را به تسخیر خود درآورده

شاعران استان کرمان و تهران؛ در روایت حبیب از مردی گفتند که نگاهش کار دشمن را می‌ساخت و لبخندش؛ عطوفت را میهمان دل های درماندگان می‌کرد

در شب شعر روایت حبیب؛ برای سرداری شعر خواندیم که زود آسمانی شد اما عطر برکت وجودش تا اد مشاممان را می نوازد

روابط عمومی موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر