کارگاه آموزشی روایتگری با تدریس محمود صالحی و به همت کانون دفاع مقدس موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار شد.

@masirjan