نمایش دوبله زنده و تحلیل انیمیشین شگفت انگیزان ۲ به همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار شد.