شب شعر و خاطره دفاع مقدس

سالروز عملیات والفجر۸

خاطره گویی آقای دکتر شفیعی

شعرخوانی
ارتباط زنده با گلزار شهدا
مسابقه(3 جایزه کمک هزبنه سفر به مشهد مقدس)

زمان: 20 بهمن ساعت 20
پخش از صفحه اینستاگرام :
@kanoon.defamoghaddas