سومین کارگاه آموزش عکاسی با حضور استاد علیرضا مهدی زاده و جمعی از عکاسان شهرستان و به همت کانون هنر موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار شد