سلسله برنامه های “عطر جهاد دانشجویی” با حضور محمدعلی ایران نژاد مدیر عامل موسسه معراج اندیشه در دانشگاه پیام نور و دانشکده کوثر سیرجان برگزار شد.