روز پایانی کارگاه آموزشی فن بیان، بداهه گویی و سخنوری با تدریس زینت حمیدپور و حضور جمعی از مجریان و گویندگان سیرجانی در موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار شد.

@masirjan