دوره‌ جدید داستان خلاق ویژه‌ی کودک آغاز شد. در این دوره هنرآموزان ضمن فعالیت‌های گروهی با مهارت‌های عملی نوشتن آشنا می‌شوند.این دوره با همکاری انجمن داستان گره‍ و مؤسسه معراج اندیشه گل گهر و تدریس صهبا توکلی چهارشنبه‌ها برگزار می‌شود.