در ششمین شماره ویژه نامه خبری هفتمین جشنواره فرهنگی گل گهر سیرجان بخوانید:

سایت تخصصی نمایشگاه کتاب جشنواره هفتم فرصتی برای مطالعه تازه های نشر ایران

پویایی و شادی شهروندان؛ ارمغان جشنواره هفتم

از بخش مشاوره و کلیپ های کارآفرینان موفق بیشتر لذت می برم

۵۰۰ ناشر با ۵۰ هزار عنوان کتاب؛ گامی موثر در توسعه فرهنگ کتابخوانی

قرآن به زندگی ام خیلی برکت داد

با مراجعه به پیست شبیه ساز رانندگی؛ بر هیجانات کاذب خود غلبه کنید

کتاب؛ بهترین و تنهاترین دوست انسان است

کاربافی را بر اساس نیاز امروز تغییر کاربری دادم

عکاسی مستند اجتماعی به دنبال انعکاس مسائل اجتماعی است

هر روز ویژه نامه خبری هفتمین جشنواره فرهنگی گل‌گهر را در پیشخوان مجازی ورق بزنید