در دومین روز از همایش کودک متعادل-هوش متعادل، جلسه پرسش و پاسخی با همین محوریت و با حضور استاد محمود سلطانی (سخنران همایش) و علی سوند رومی (دبیر اندیشکده موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر) و جمعی از والدین برگزار شد.