حضور مدیرعامل موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در جمع رزمندگان گردان ۴۲۰ دوران دفاع مقدس