جلسه هفتگی مثنوی خوانی با حضور دکتر پورمختار و جمعی از علاقمندان به ادبیات در موسسه فرهنگی معراج اندیشه برگزار شد

۹۷/۱۱/۱۵