بخش دوم تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره کتابخوان خلاق در جشن کتاب سیرجان موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر

@masirjan