این گزارش را تا انتها ببینید!

آیا شما هم در انتخابات روز جمعه شرکت می کنید؟

من شرکت می کنم، چون…
همه باید رای بدهیم
همه حق انتخاب داریم
هر رای باعث می شود یک اتفاق خاصی بیفتد

اگر شما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می‌شدید، اولین وعده انتخاباتی شما چه بود؟

وعده دروغ نمی دادم
مشکل اشتغال جوانان را حل می‌کردم
فکری برای معضل مسکن می کردم
برای ازدواج جوانان کاری می کردم
به وضعیت اقتصادی توجه می‌کردم
حجم نقدینگی را کم می کردم
به فرهنگ توجه می کردم

جمعه ۲۸ خردادماه؛ همه ما پای صندوق های رای حاضر خواهیم شد و برای آبادانی ایران یک تصمیم مشترک خواهیم گرفت

روابط عمومی موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر