دسته بندی: کارآفرینی

اخبار

جادوی جهانی پته

به بهانه یک رویداد ملی در سیرجان کرمان – ایرنا – هم هنر است، هم صنعت، هم اشتغال و هم سرمایه‌گذاری، اما بیشتر عشق است

ادامه مطلب »