نویسنده: مهندس حبیبی

اخبار

مراسم رونمایی از کتاب مجید؛ بارسا و تیم ملی دارآباد با حضور نویسنده

در راستای حمایت از ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مراسم رونمایی از کتاب مجید؛ بارسا و تیم ملی دارآباد با حضور نویسنده این کتاب مجتبی شول افشارزاده با همراهی تیم فوتبال سندروم دان نیکان برگزار شد.

ادامه مطلب »