بخش رویدادهای علمی

موضوعات بخش‌ علمی:
*نقش آموزش و مهارت های حرفه ای در توسعه هنر پته دوری
*اقتصاد و کارآفرینی هنر پته دوری
*تاثیرات اجتماعی و فرهنگی در توسعه کارآفرینی هنر پته دوری
*هنر پته . کارآفرینی پایدار . توسعه پایدار
*خلاقیت. نوآوری و نقش آن در توسعه هنر پته دوری
*تجاری سازی . فروش محصول و خلق ثروت در هنر پته دوری
*چالش ها و فرصت ها در هنر پته
*کیفی سازی مواد اولیه و شیوه های تولید در هنر پته دوری
*طراحی و دیزاین پته و نقش آن در توسعه بازار
*پیشنهاد می کنم قبل از چالش ها عبارت آسیب‌ها هم اضافه شود
*بازاریابی و تجارت الکترونیک در توسعه‌ی اقتصادی هنر پته دوزی

*ایده‌پردازی در زمینه تحولات کاربردی و عملکردی هنرپته دوزی

روش تهیه فایل اصل مقالات :
۱- مقاله به زبان فارسی و یا انگلیسی نوشته شود و از نظر املایی و نگارشی به دقت تصحیح گردد.
۲-مقاله کامل باید روی کاغذA4 = ۷/۲۹×۲۱ و حداکثر در ۱۶ صفحه به صورت یک ستونی تهیه شود.
۳- فاصله خطوط از یکدیگر single باشد. بین عنوان هر بند و اولین سطر آن یک سطر و بین انتهای هر بند و شروع بند دیگر دو سطر فاصله باشد.
۴- فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست ۲٫۵ و ازپایین ۳ سانتیمتر و فاصله متن از لبه بالای کاغذ در صفحه اول ۸ سانتیمتر و در صفحات دیگر ۳ سانتیمتر باشد.
۵- مقاله باید شامل موارد زیر باشد:
الف: عنوان مقاله
ب: نام نویسنده یا نویسندگان
ج: سمت و سازمان متبوع
د:E-mail
و: چکیده ای که گویای مسئله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه).
ه: حداکثر ۶ کلمه به عنوان کلید واژه
ز: مقدمه‌ای که گویای مساله مورد بحث، سوابق تحقیق، کاربرد و نتیجه باشد.
ح: شرح مقاله و روش تحقیق به‌طوری که برای محقق بعدی قابل بازسازی باشد.
پ:تحلیل مساله
ت: نتیجه که گویای مزایا و محدودیت‌ها و کاربردهای تحقیق باشد.
ی: فهرست مراجع و ماخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *