دوره قصه گویی ویژه مادران دارای کودک خردسال، با حضور استاد مهدی آرایی (مدرس و داور قصه گویی) و به همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار شد – روز اول موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر