در جلسه دیگری از کارگاه لذت داستان مطرح شد؛هر نویسنده زاویه دید منحصر به خودش را دارد

پنجمین جلسه از کارگاه آموزشی لذت داستان با تدریس محمد علی رکنی و به همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی این موسسه، معرفی انواع زاویه دید و کاربرد آن در داستان مبحثی بود که در این جلسه به علاقه مندان آموزش داده شد. رکنی در این جلسه زاویه دید را دریچه ای برای بیان وقایع داستان عنوان کرد و گفت: زاویه‌دید برمی گردد به اینکه ما چه حرفی را در داستان می خواهیم بزنیم و با چه زاویه دیدی بهتر می‌توانیم آن را بیان کنیم. وی افزود: زاویه دید را در داستان نمی‌توان عوض کرد و برای افرادی که تازه در کار داستان‌نویسی وارد شده‌اند تعویض زاویه دید یک خطای فاحش است. وی به مواضع زاویه دید اشاره کرد و گفت: با توجه به مقتضیات هر داستان می توان یک زاویه دید که مناسب آن داستان باشد را انتخاب کرد و به روایت وقایع داستانی پرداخت. رکنی اضافه کرد: زاویه دید دانای کل نامحدود، زاویه دید دانای کل محدود، زاویه دید دانای کل نمایشی، زاویه دید من-راوی یا اول شخص، زاویه دید تک گویی، زاویه دید تو-راوی، زاویه دید نامه‌نگاری، زاویه دید یادداشت گونه و زاویه دید ما از جمله زوایای دیدی هستند که در داستان نویسی می توان از آن ها بهره گرفت. وی خاطر نشان کرد: هر یک از این زوایای دید ویژگی ها و محدودیت های خاص خود را دارند که یک نویسنده حرفه ای با شناخت تک تک این ویژگی ها و محدودیت ها و با علم به اینکه در داستان خود می خواهد چه چیزی را روایت کند می‌تواند از این زوایای دید برای شرح ماوقع داستان خود استفاده نماید. این نویسنده سیرجانی در ادامه گفت: زاویه دید دانای کل معمولاً به دلیل تسلط بیشتری که بر فضای داستان دارد دست نویسنده را در شخصیت پردازی و شرح و بسط فضای داستانی باز می گذارد و عمدتاً مورد اقبال بسیاری از نویسندگان است اما دیگر زوایای دید نیز محاسنی دارند که از هر یک می توان برای روایت یک داستان استفاده کرد. یک نویسنده خوب، زاویه دید منحصر به خودش را دارد و با آن فضای داستانی خودش را روایت می‌کند.

@masirjan