جلسه نقد و بررسی فیلم “اعترافات ذهن خطرناک من” اثر هومن سیدی، با حضور اعضای انجمن داستان گره سیرجان در کافه دال برگزار شد.