بازدید مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان از غرفه اندیشکده موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان

۹۸/۰۸/۲۲