افتتاح پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمان

تیم اندیشکده موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر، در این نمایشگاه به ارائه مشاوره شغلی و پژوهش های انجام شده در این حوزه می پردازد.

۹۸/۰۸/۲۱