درباره مدیوم

توضیحات تکمیلی شرایط شرکت در مسابقه 

زمان باقی مانده برای ارسال آثار :

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

آمار شرکت کنندگان در جشنواره تاکنون

۰
پادکست
۰
مستند
۰
تیزر
۰
موشن گرافیک