ارسلانی

آیا فکر می‌کنید برای پرداختن به خلاقیت از سن‌تان گذشته است؟ یا فکر می‌کنید این کاری احمقانه و بی‌معناست؟ آیا اوقاتی را تجربه کرده‌اید که گویی قفل بر زبان‌تان زده‌اند؟

آیا در هنگام مشکلات سر به گریبان فرو برده، لب به شکوه می‌گشایید؟ آیا در کودکی یا حتی هنوز هم نسبت به رؤیاهای خلاق‌تان از...

01:11

کانون آموزه های دینی موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار می‌کند:

دومین دوره آموزش اصولی و علمیطلایه داران حجاب با حضور اساتید مطرح کشوری:-آقای وزیری و-خانم اسلاملو زمان برگزاری:۸ و ۹ تیرماه مکان برگزاری:مسجد امیرالمومنین (ع)...

کمتر از یک دقیقه