موسسه فرهنگی و هنری معراج اندیشه گل گهر سیرجان جهت انجام طرح محله محور نیاز به همکاری تعداد محــدودیتسهیل گر اجتماعی دارد.افراد علاقمنـــد واجد شرایـــط، دارای مدرک تحصیــــلیکارشناســـی جامعــــه شناســی، مددکـــار اجتمـــاعیروان شناســـی، مشـــاوره و سایر رشته های مرتبطبه شرط گذراندن دوره آموزشی تسهیل گری این رشته و پذیرش درمصاحبــــه به صورت پــاره وقت با موسسه همکاری می کنند. متقاضیان می توانند با شماره های زیرهر روز تا پنجشنبـــه ۲۷ /۹۹/۰۶ ساعت ۱۲-۸ تماس بگیرند.۵۶۸۶ ۲۴۷ ۰۹۱۳ و ۰۰۰۷ ۴۲۳۴

کمتر از 30 ثانیه0