جلسه هفتگی خوانش تاریخ بیهقی, با حضور دکتر نرگس پورمختار و جمعی از علاقمندان در موسسه فرهنگی معراج اندیشه برگزار شد

کمتر از 30 ثانیه0

۹۷/۱۰/۱۸

لینک کوتاه
https://masirjan.ir /?p=4062