طرح ارزیابی شغلی دانش آموزان به همت تیم اندیشکده (بهبود و بهگشت) موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر به دلیل شرایط کرونا در بستر اسکای روم (فضای مجازی) انجام شد.
در این طرح که پیش از کرونا بصورت حضوری و در مدارس اجرا می شد؛ دانش آموزان با فرصت های شغلی و علاقمندی های خود برای انتخاب شغل در آینده آشنا می شدند.
با توجه به شیوع کرونا؛ طرح مذکور در بستر فضای مجازی و به منظور هدایت دانش آموزان برای شناخت استعداد و علاقه شغلی خود انجام شد.

 

Template Design:Dima Group

Back to Top