با این مهارت‌ها یک زندگی متعادل بسازید

 مهارت‌های زندگی به افراد کمک می‌کنند تا با مدیریت رفتار خود زندگی خود را سامان دهند و نقش‌های خود را در زندگی به‌خوبی ایفا نمایند

جوانی را در نظر آورید که دراثنای فراگیری مهارت‌های بنیادین زندگی، مهارت کنترل خشم را فراگرفته باشد او دیگر کمتر در بزنگاه‌های فوران خشم، بازیگر و بازیگردان بی‌چون‌وچرای این احساس متعلق به خود خواهد بود تا ما کمتر شاهد صحنه‌های نازیبای گریبان‌چاک دادن در خیابان‌ها و پیامدهای ناگوار برآمده از آن، ازجمله ازدیاد پرونده‌های دعاوی ضرب‌وجرح مفتوحه در محکمه‌ها باشیم. مهارت‌های زندگی به افراد کمک می­کنند تا با مدیریت رفتار خود زندگی خود را سامان دهند و نقش‌های خود را در زندگی به‌خوبی ایفا نمایند. مهارت‌های اساسی زندگی متعددو متنوع بوده که در عرف آموزشی رایج، از آن‌ها به‌عنوان مهارت‌های هفت‌گانه شامل مهارت‌های خودآگاهی، ارتباط مؤثر، تصمیم‌گیری، مقابله با استرس، کنترل هیجانات، تفکر خلاق و حل مسئله یاد می‌شود.

 

خودآگاهی: توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته‌ها، ترس و انزجار است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می‌کند تا دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولاً پیش‌شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است. اجزای مهارت خودآگاهی عبارت‌اند از:  آگاهی از نقاط قوت، آگاهی از نقاط ضعف،  تصویر خود واقع‌بینانه، آگاهی از حقوق و مسئولیت‌ها،  توضیح ارزش‌ها، انگیزش برای شناخت

 ارتباط مؤثر: این توانایی به فرد کمک می‌کند تا بتواند کلامی و غیرکلامی و مناسب بافرهنگ، جامعه و موقعیت، خود را بیان کند بدین معنی که فرد بتواند نظرها، عقاید، خواسته‌ها، نیازها و هیجان‌های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران، در مواقع ضروری، از عوامل مهم یک رابطه سالم است. مهارت‌های ارتباطی عبارت‌اند از: ارتباط کلامی و غیرکلامی مؤثر،  ابراز وجود، مذاکره، امتناع، غلبه بر خجالت، گوش دادن.

 تصمیم‌گیری: امروزه ایجاد مهارت در تصمیم‌گیری به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مهارت‌های زندگی به شمار می‌آید، زیرا زندگی در جوامع پیشرفته، گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش انتخاب‌ها را فراران اقشار مختلف، خاصه جوانان قرار داده است. ازجمله، انتخاب رشته تحصیلی، شغلی و همسر موارد مهم تصمیم‌گیری هستند. تصمیمات صحیح و عقلایی در این موقعیت‌ها نتیجه‌ای مؤثر در زندگی فرد به‌جای خواهند گذاشت و از تعارضات و تنش‌های روانی فرد خواهند کاست. تصمیم‌گیری غیرمنطقی و نادرست باعث اضطراب و ایجاد افسردگی خواهد شد و تصمیم‌گیری عاقلانه آینده‌ای روشن را به وجود خواهد آورد و اطمینان و آرامش ویژه‌ای را به زندگی فرد هدیه خواهد نمود.

 حل مسئله: این توانایی فرد را قادر می‌سازد تا به‌طور مؤثرتری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل‌نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می‌کنند که به فشار جسمی منجر می‌شود. اجزای حل مسئله شامل: تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق ،  درخواست کمک برای حل تعارض، آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات، تشخیص راه‌حل‌های مشترک برای جامعه.

 تفکر خلاق: این نوع تفکر هم به حل مسئله و هم به تصمیم‌گیری‌های مناسب کمک می‌کند. با استفاده از این نوع تفکر، راه‌حل‌های مختلف مسئله و پیامدهای هر یک از آن‌ها بررسی می‌شوند. این مهارت، فرد را قادر می‌سازد تا مسائل را از ورای تجارب مستقیم خود را دریابد و حتی زمانی که مشکلی وجود ندارد و تصمیم‌گیری خاصی مطرح نیست، با سازگاری و انعطاف بیشتر به زندگی روزمره بپردازد. اجزای تفکر خلاق عبارت‌اند از: تفکر مثبت، ابراز خود و  تشخیص راه‌حل‌های جدید برای مشکلات

  کنترل هیجانات: این توانایی فرد را قادر می‌سازد تا هیجان‌ها را در خود و دیگران تشخیص دهد، نحوه تأثیر هیجان‌ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان‌های مختلف نشان دهد. اگر با حالات هیجانی، مثل غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت. توانایی مقابله با هیجانات شامل: شناخت هیجان‌های خود و دیگران،  ارتباط هیجان‌ها با احساسات، تفکر و رفتار، مقابله با ناکامی، خشم، بی‌حوصلگی، ترس و اضطراب، مقابله با هیجان‌های شدید دیگران.

 توانایی مقابله با استرس: این توانایی شامل شناخت استرس‌های مختلف زندگی و تأثیر آن‌ها بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوه تأثیر آن بر انسان، فرد را قادر می‌سازد تا با اعمال و موضع‌گیری‌های خود فشار و استرس را کاهش دهد. اجزای مقابله با استرس شامل: مقابله با موقعیت‌هایی که قابل‌تغییر نیستند، راهبردهای مقابله‌ای برای موقعیت‌های دشوار، مقابله با مشکلات بدون توسل به سوءمصرف مواد، آرام ماندن در شرایط فشار، تنظیم وقت.

 

Template Design:Dima Group

Back to Top