این سامانه در حال طراحی است نسخه موبایل ان هنور منتشر نشده است از صبر و شکیبایی شما سپاس گذاریم.

کانون آموزه های دینی و فرهنگ پایداری

ترویج آموزه‌های دینی با زبان هنر

کانون بر مبنای آموزه های اهل بیت(ع) و سبک زندگی اسلامی
ورود
کانون هنر و ادبیات

جذب و رشد و شکوفایی استعدادها

شناسایی استعداد و رفع نیازهای فرهنگی--برگزاری جشنواره و همایش ادبی
ورود
کانون مسئولیت اجتماعی

تقویت روحیه مسئولیت پذیری

نقش کانون‌های فرهنگی در ترویج مسئولیت‌ اجتماعی
ورود
کانون فضای مجازی

پایی جلسات نقد وبررسی

برپایی کلاسها و کارگاههای آموزشی در رشته های مختلف
ورود
کانون خانواده و سبک زندگی اسلامی

مديريت خانواده و سبك زندگي

خانواده؛ کانون سبک زندگی اسلامی - ایرانی
ورود
کانون کارآفرینی و مهارت آموزی

تولید و عرضه آثار فرهنگی هنری

برگزاری کلاسها و جلسات تخصصی برای اعضای کانون
ورود
کانون کارآفرینی و مهارت آموزی

تقویت انگیزه

همکاری امور فرهنگی و کانون کارآفرینی و مهارت آموزی - ارتقای توانمندی ها و استعدادها
ورود
رادیو معراج

ارتباط و همکاری با دیگر کانونهای فرهنگی

تلاش جهت افزایش تعداد اعضاء کانون
ورود

تاریخچه

در سال ۱۳۹۱ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان تصمیم گرفت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در قبال منطقه محل استقرار و بهره برداری از معادن و توسعه طرحهای خود یعنی شهرستان سیرجان موسسه ای فرهنگی را ایجاد نماید که مطابق با اهداف و ماموریت خاص و تعریف شده فعالیت نماید. خاستگاه چنین تصمیمی این بود که سیرجان بعنوان شهر دوم استان کرمان از نظر وسعت و جمعیت شهری و قرار گرفتن در چهار یا پنج راه یک جغرافیای مهم که شاهراهای اصلی کشور را بهم پیوند می دهد و ظرفیت وسیع فرهنگی در گذشته و حال و تاریخ و تمدن کهن و با وجود دارا بودن پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی مهم و تاثیرگذار و خصوصا طرحهای بزرگ توسعه صنعتی و معدنی و برخورداری از ظرفیت بزرگ مهاجر پذیری و به تبع آن تعاملات فرهنگی وسیع، فاقد زیرساخت های فرهنگی مناسب با این شان و رتبه و تاثیر گذاری است و اگر قرار باشد منطقه گل گهر باعث جهش سریع اقتصاد و جمعیت و رفاه در سیرجان شود، اگر در بعد فرهنگ و آموزش و رشد معنوی نیز از توسعه مناسب برخوردار نشود گسست فرهنگی و حاشیه های فراوانی در آن رقم خواهد خورد که ممکن است بحران آفرین باشد.…

مجوزها