معرفی کتاب

 

 اين 40 فكر سمّی را كنار بگذار

 

انتشارات رسا كتابی تحت عنوان «يك دقيقه اين 40 فكر سمّی را كنار بگذار» منتشر کرده است. آرنولد لازاروس، کلیفورد لازاروس، آلن فی نویسندگان این کتاب معتقدند ريشه بسياری از مشكلات انسان‌ها خطای فكری است. افسردگی، احساس عدم خوشبختی، فشارهای روانی شديد، احساس ناكامی، ترس‌ها و مشكلات ارتباطی با ديگران و احساس گناه بيجا، برخی از پیامدهای اين خطاهای فكری هستند. در اين كتاب که مهرداد فیروزبخت آن را ترجمه کرده، تأثیرات منفی باورهای غلط روی باورهای مثبت را موردتوجه قرارگرفته است.

برای رشد سازنده شخصیت افراد 40 فکر سمی در یادداشت حاضر آورده ‌شده مطالعه این کتاب شما را هدایت می‌کند که افکار مثبت را جایگزین این افکار سمی کنید.

 

فكر سمّی 1: تفريح اتلاف وقت است.

فكر سمّی 2: به نفع توست كه ديگران را كنترل كنی.

فكر سمّی 3: بهتر است عقده دلت را خالی كنی.

فكر سمّی 4: هر طور رفتار كنی، خانواده و دوستانت بايد عاشقت باشند.

فكر سمّی 5: مهربانی بر نامهربانی پيروز خواهد شد.

فكر سمّی 6: چيزی نگو كه ديگران را برنجانی.

فكر سمّی 7: هدفت بايد كمال باشد.

فكر سمّی 8: نه بگو چون اگر رو بدی آسترم می‌خواهند.

فكر سمّی 9: اتمام‌حجت، بگومگوها را می‌خواباند.

فكر سمّی 10: صداقت محض بهترين سياست است.

فكر سمّی 11: جواب ابلهان خاموشی است.

فكر سمّی 12: به هرچه می‌خواهی، می‌رسی.

فكر سمّی 13: اگر می‌خواهی كارها درست پيش بروند خودت آن‌ها را انجام بده.

فكر سمّی 14: وقتی کارها خوب پيش نمی‌روند، دنبال مقصر بگرد.

فكر سمّی 15: تنبيه بهترين تربيت است.

فكر سمّی 16: احساساتت را بروز نده.

فكر سمّی 17: با همان اولين برداشت می‌توانی آدم‌ها را بشناسی.

فكر سمّی 18: رضايت پدر و مادرت از هر چیز ديگری مهم‌تر است.

فكر سمّی 19: پول و موفقيت، خوشبختی می‌آورند.

فكر سمّی 20: قربانی، هميشه قربانی است.

فكر سمّی 21: فروتن باش و به خودت نبال.

فكر سمّی 22: انتقاد، بهترين راه اصلاح اشتباهات مردم است.

فكر سمّی 23: خودخواه نباش اول ديگران بعداً خودت.

فكر سمّی 24: همسرم بايد عاشق پدر و مادر و خانواده‌ام باشد.

فكر سمّی 25: وقتی آرزوهای بلندپروازانه داريم، حداكثر تلاشمان را به خرج می‌دهیم.

فكر سمّی 26: همه بايد آدم را دوست داشته باشيد.

فكر سمّی 27: اگر مشكلات را ناديده بگيری، برطرف می‌شوند.

فكر سمّی 28: هميشه برای بردن بازی كن.

فكر سمّی 29: برای خودت و ديگران، قوانين روشنی وضع كن.

فكر سمّی 30: عاشق واقعی تو باید بداند چه نيازی داری.

فكر سمّی 31: بی‌احترامی، عذاب‌آور است.

فكر سمّی 32: به صلاح توست كه به خودت سخت بگيری.

فكر سمّی 33 با معذرت‌خواهی همه‌چیز روبه‌راه می‌شود.

فكر سمّی 34: اگر می‌خواهی تغيير كنی بايد دليل رفتارهايت را پیدا كنی.

فكر سمّی 35: اشتباهاتت را بپوشان، مهم اين است كه درست به نظر برسی.

فكر سمّی 36: اگر به احساساتت گوش بدهی، هرگز اشتباه نخواهی كرد.

فكر سمّی 37: زندگی بايد عادل باشد.

فكر سمّی 38: زن و شوهرهای خوشبخت نسبت به ديگران بی‌تفاوت هستند.

فكر سمّی 39: حرف مرد يكی است، هیچ‌وقت زير قولت نزن.

فكر سمّی 40: رنج و كار سخت، شخصيت آدم را می‌سازد.

Template Design:Dima Group

Back to Top