طرح توانمند سازی نوجوانان

از جمله برنامه های امسال کانون مسئولیت اجتماعی موسسه معراج اندیشه طرح پژوهشی توانمندسازی نوجوانان با استفاده از چالش های حل مسائل در فعالیت های مشارکتی است که قرار است طی 4 ماه آینده با مشارکت 40 نوجوان و انجام 8 فعالیت مشارکتی انجام شود تا در طول انجام این فعالیتها نوجوانان در زمینه ها مختلف مانند حل مسئله،مسئولیت پذیری،رعایت حقوق یکدیگر ،خلاقیت و همدلی توانمند تر شوند

 

مرحله اول این طرح که شامل طراحی فعالیتها بر اساس مشکلات شناسایی شده نوجوانان در نفشه جامع مسایل سیرجان است انجام گرفته و در مرحله دوم از نوجوانان علاقمند به مشارکت در طرح ثبت نام به عمل آمده است.

این طرح پژوهشی  از ابتدای آذر ماه شروع شده  و تا آخر سال 1393 ادامه خواهد داشت که درصدد است بعد از اتمام انجام فعالیت های مشارکتی میزان توانمندی نوجوانان را دوباره بررسی کند تا میزان تاثیر گذاری طرح مشخص شود. این طرح قرار است توسط سر کار خانم سهی سینایی مدرس و بازیگر با سابقه تاترانجام گیرد.

 

 

 

Template Design:Dima Group

Back to Top