معرفی کتاب

موسسه فرهنگی معراج اندیشه سیرجان برگزار می کند.

نشست علمی و تخصصی مشاوره

در جهت بهره برداری از نتایج پژوهش نقشه جامع مسائل سیرجان موسسه فرهنگی معراج اندیشه نشست علمی مشاوره را برگزار می کند.

 

این جلسه هشتمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی برآمده از نتایج پژوهش نقشه جامع مسائل سیرجان می باشد و سخنران این مراسم خانم دکتر رویا رسولی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا(س) می باشد.

زمان: 1393/9/4 ساعت 9 صبح

مکان: خیابان وحید موسسه فرهنگی معراج اندیشه (ساختمان هلال احمر)

از کلیه مشاوران و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره دعوت بعمل می آید.

Template Design:Dima Group

Back to Top