معرفی کتاب

 

 

سمینار آموزشی کنترل پرخاشگری و مدیریت لجبازی کودکان عصر امروز با حضور دکتر محمد ترکمان و با همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مادران و پدران علاقمند برگزار شد, دکتر ترکمان ابتدا به تعریف خشم و پرخاشگری و تفاوت این دو واژه پرداخت و پس از آن انواع پرخاشگری و ترتیب اهمیت آنها را بیان کرد.
به گفته وی پرخاشگری در کودکان میتواند به دسته های درونی, بیرونی, مستقیم, غیرمستقیم, وسیله ای و خصمانه تقسیم شود که در مقابل هر کدام میتوان راهکارهایی ارائه داد.
دکتر ترکمان خشم را در وجود کودک عادی اما پرخاشگری را غیر عادی خواند و گفت: در قبال پرخاشگری کودکان بایستی از راهکارهای تربیتی, رفتاری و آرام سازی استفاده کرد. اصول تربیتی پیش از بروز پرخاشگری به کار گرفته میشود و حالت پیشگیری دارد. اصول رفتاری در حین پرخاشگری کودک اعمال میشود و به نوعی مدیریت و کنترل پرخاشگری است و اصول آرامسازی پس از وقوع و پایان پرخاشگری اعمال میشود و جهت آرام نمودن کودک به کار میرود.
وی جزئیات هر کدام از سه اصول ذکر شده را تشریح و برای هر نوع از پرخاشگری کودکان راهکارهایی را ارائه داد.
سمینار آموزشی پرخاشگری با هدف آگاه سازی والدین از وجود پرخاشگری در کودکان خود و ارائه واکنش ها و برخوردهای مناسب با کودک در حین بروز پرخاشگری برگزار شد.
گفتنی است این سومین سمینار آموزشی در خصوص پرخاشگری و کنترل آن در کودکان است که به همت موسسه فرهنگی معراج اندیشه برگزار میگردد و با استقبال والدین فهیم سیرجانی روبرو میشود.

 

Template Design:Dima Group

Back to Top