همان گونه كه مىدانيد ازدواج پيوندى است ميان زن و مرد كه بر پايه
آن رابطه زناشويى شكل مىگيرد و مجموعهاى از تكاليف و حقوق شرعى و
قانونى، بر آنها حاكم مىگردد اما اين قرارداد بر دو قسم است:
١ .پيوند دايم كه بر اساس آن، خانوادهاى تشكيل مىشود و به عنوان يك بنياد
پايدار اجتماعى به شمار مىآيد.
٢ .پيوند موقت، كه از آن در فرهنگ اسلامى به ازدواج موقت تعبير مىشود كه بر
پايه آن رابطه زناشويى موقتى با مدت و مهريه مشخص، پديد مىآيد و تفاوت آن
با ازدواج دايم، در اين است كه گذشته از محدود بودن مدت، ارث و نفقه براى زن
در بر ندارد، مگر آنكه خود او شرط كرده باشد.
عدم آگاهى از تعريف صحيح نكاح موقت و ماهيت آن، موجب اشكالات بىپايهاى
شده است گاهى توهم شده كه متعه چيزى غير از نكاح و شبيه زنا مىباشد. در
حالى كه شك نداريم كه نكاح موقت يا متعه قسمى از نكاح است،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *