معرفی کتاب

اعضای گروه هم اندیشی هنر موسسه

1- آقای دکتر امین طاهری - (تئاتر) رئیس کار گروه

2- آقای ابوالفضل عمادآبادی- مسئول کانون هنر موسسه و دبیر کارگروه

3- خانم نرگس کشاورز ( بخش صنایع دستی)

4- آقای مجتبی اسدی (بخش هنرهای تجسمی - طراح  و گرافیست و نقاش)

5- آقای حسین تاج آبادی ( خوشنویس)

6- آقای احمد علی جهانشاهی ( خوشنویس)

7- آقای مظفر فرزین ابراهیمی ( موسیقی)

8- خانم فرزانه ایران نژاد ( اهل قلم)

9- خانم مژده خدامی (شاعر)

10- رضا مسلمی زاده ( هنرهای نمایشی )

Template Design:Dima Group

Back to Top