معرفی کتاب

 

  • اعضای گروه هم اندیشی دفاع مقدس موسسه

1- دکتر اسماعیل نصرت آبادی ( رئیس کارگروه)

2- دکتر علی افاضاتی (دبیر کارگروه)

3- ذبیح الله بلوردی -- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و فرمانده ادوار سپاه سیرجان

4- احمد پور رمضانی - فرمانده ادوار سپاه سیرجان

5- دکتر امین شفیعی - از رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس

6- یونس فتحی - کارشناس ارشد علوم اجتماعی و فعال مطبوعاتی

7- حسین محمودی پور

Template Design:Dima Group

Back to Top