معرفی کتاب

اعضای گروه هم اندیشی خانواده و سبک زندگی اسلامی موسسه

1- حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا متقی فر - دکتری معارف اسلامی و رئیس کارگروه

2- حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین قنادزاده

3- دکتر علی مفیدی - روانپزشک

4- دکتر فاطمه پورشهسواری - دکترای روانشناسی

5- دکتر مریم فروغی - دکترای روانشناسی

6- دکتر علیرضا نادری - دکترای مدیریت

7- دکتر محمد منتظری - دکترای مدیریت استراتژیک

8- آقای اکبر محیاپور - کارشناس ارشد روانشناسی و معاون اداره آموزش و پرورش سیرجان

9- آقای مهدی مظفری - کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده

10 خانم فاطمه محمودآبادی - کارشناس ارشد روانشناسی و دبیر کارگروه

Template Design:Dima Group

Back to Top