💠مولانا جلال الدین محمد بلخی؛ شاعر نام آشنای ایرانی و خالق مثنویِ شهیرِ معنوی است که شنیدن ابیات پربارشگوش هر شنونده ای را نوازش می دهد.

💠زبان و ادبیات متعالی و معنوی مولانا، زبانی است جهان شمول که ناگزیر بر فطرت الهی بشر می نشیند و آن را جان می بخشد. جهان شمول بودن سخن مولانا، موجب شد هشتم مهرماه در تقویم رسمی ایران به عنوان "روز بزرگداشت مولوی" ثبت شود و از سوی سازمان ملل نیز این روز مزین به نام این شاعر بلندآوازه ایرانی شود.

💠مولانا آمد و تخیل و شعور را در ظرفِ غزل و داستان های رنگارنگ را از باغستان های آیات و روایات در ظرف مثنوی ریخت، آن ها را پروراند و نتیجه اش فوران آتش عشق در دل و جان عاشقان راه حقیقت شده تا نفس های تشنه، زودتر سیراب شوند از حیات؛ تا آدم برسد به اصل خودش...

💠فرا رسیدن هشتم مهر ماه روز گرامیداشت مولوی؛ شاعر شیرین سخن ایران و خالق مثنوی پر معنا گرامی باد.


روابط عمومی موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر


@masirjan

Template Design:Dima Group

Back to Top